Welcome to Student Volunteering Cardiff!

Student Volunteering Cardiff (SVC) is a charity run by the students at Cardiff University. We volunteer in and around the city of Cardiff working with the elderly, young, disadvantaged and vulnerable members of the community on a wide variety of different projects.

 

Volunteering is a great way to make a difference in the local community and to meet new people - it's also a lot of fun! You gain lots of new skills and experience to help prepare you for life after university. SVC has a wide variety of projects to choose from, so you're bound to find something that interests you.

 

We love what we do and hope that you find everything you need here on our website. If not, please feel free to get in touch or drop into our office in the Centre for Skills, Enterprise and Volunteering situated on the 2nd floor of Cardiff University's Students' Union.

Croeso i Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd!

Elusen sy’n cael ei rhedeg gan fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd yw Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd (GMC). Rydym yn gwirfoddoli yng Nghaerdydd a’r cyffiniau gan weithio gyda’r henoed, plant a phobl ifainc ac aelodau eraill o’r gymuned sydd dan anfantais neu sy’n agored i niwed.

 

Mae gwirfoddoli yn ffordd wych i wneud gwahaniaeth yn y gymuned leol, cwrdd â phobl newydd a chael llawer o hwyl! Dyma gyfle gwych i feithrin a datblygu sgiliau newydd a manteisio ar brofiadau a fydd o fudd mawr i chi yn y dyfodol.

 

Mae amrywiaeth eang o wahanol brosiectau i ddewis ohonynt felly mae’n siwr y bydd rhywbeth at ddant pawb. Eleni, am y tro cyntaf, byddwn yn cynnig prosiectau neilltuol ar gyfer siaradwyr Cymraeg a gobeithiwn y bydd rhain o ddiddordeb i chi, er bod wrth gwrs croeso ichi wirfoddoli ar unrhyw brosiect y dymunwch.

 

Os am fwy a wybodaeth mae croeso ichi gysylltu â ni neu dewch i’n gweld yn ein swyddfa, sydd ar ail lawr Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.
Get involved!

We have so many great projects that you can get involved with!

 

Check out our 'Volunteering' section or get in touch.

 

All our projects will re-open for recruitment in September 2015!

 

 

News

SVC Blog 'Volunteering in Cardiff' by Nina Di Cara

Print Print | Sitemap
© Student Volunteering Cardiff