Registered Charity No: 500765
Registered Charity No: 500765

Welcome to Student Volunteering Cardiff (SVC)!

Student Volunteering Cardiff (SVC) is an independent charity run by students studying within the City of Cardiff, Charity No: 500765. Our dedicated volunteers are involved in a variety of different volunteering projects in and around the city, working with older people, children and young people, people with mental health conditions, homeless people and disadvantaged and vulnerable members of the community.

 

Volunteering is a great way to make a difference in the local community and to meet new people - it's also a lot of fun! You can gain lots of new skills and experiences which can help increase employment prospects and enable you to interact with different kinds of people. SVC has a wide variety of community projects to choose from, so you're bound to find something that interests you.

 

We love what we do and hope that you find everything you need here on our website. If not then please feel free to get in touch with the SVC staff team. Our contact details are in the 'Contact Us' section of this website. 

 

We hope to meet you soon!

Croeso i Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd!

Mae Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd (GMC) yn elusen sy’n cael ei rhedeg gan fyfyrwyr sy'n astudio yn Ninas Caerdydd, Rhif Elusen: 500765. Mae ein gwirfoddolwyr ymroddedig yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o brosiectau gwirfoddoli gwahanol o amgylch y ddinas, gan weithio gyda phobl hŷn, plant a phobl ifanc, pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl, pobl ddigartref, a phobl yn y gymuned sy’n ddifreintiedig ac yn agored i niwed. 

 

Mae gwirfoddoli yn ffordd wych o wneud gwahaniaeth yn y gymuned leol a chwrdd â phobl newydd - mae hefyd yn llawer o hwyl! Gallwch ddatblygu llawer o sgiliau newydd a magu profiadau a allai fod o fudd i chi wrth chwilio am swydd. Cewch gyfle hefyd i ryngweithio â nifer o wahanol bobl. Mae GMC yn cynnig amrywiaeth eang o brosiectau cymunedol i chi gael dewis o’u plith, felly rydych yn siwr o ganfod rhywbeth sydd o ddiddordeb i chi.

 

Rydym yn wirioneddol mwynhau’r gwaith a wnawn, ac yn gobeithio y dewch o hyd i bopeth sydd ei angen arnoch ar ein gwefan. Os na, mae croeso i chi gysylltu ag aelod o staff – mae ein manylion cyswllt yn yr adran ‘Cysylltu/Contact Us’ ar y wefan hon.

 

Gobeithio y cawn gwrdd â chi cyn bo hir!

 

 

Get involved!

We have so many great projects that you can get involved with!

 

Check out our 'Volunteering' section or get in touch.

 

Apply through our online form.

News

We've moved offices! Follow our move on the blog.

SVC Blog 'Volunteering in Cardiff' by Nina Di Cara

Print Print | Sitemap
© Student Volunteering Cardiff